Przed aukcją wybiera poziomy oraz kategorie praktyk jakim gotów jest się poddać według Tabeli SinGame.

Po licytacji SinCash z aukcji trafia do niewolnika/niewolnicy (jeśli samodzielnie zgłosił się do aukcji) po zakończeniu służby, lub do jego oryginalnego właściela/właścielki (jeśli został/a wystawiony/a na aukcję przez swojego partnera).

Zlicytowana osoba zostaje przekazana nabywcy na 1 godzinę. Może on robić z nią co zechce w ramach wybranych przez nią kategorii. Jeśli chcą się udać w odosobnione miejsce – towarzyszyć im będzie Powiernik lub oryginalny Właściciel, którzy nie będą ingerować jeśli niewolik/niewolnica nie wypowie safeworda – SinStop.

Niewolnicy w każdym momencie mogą przerwać zabawę słowem “SinStop”.

W przypadku przerwania zabawy:

  • Jeśli przekroczone zostały granice zaznaczone w karcie niewolnika – SinCash pozostaje u sprzedającego.
  • Jeśli granice nie zostały przekroczone a niewolnik przerwał zabawę – SInCash wraca do nabywcy.
  • Jeśli zabawa została przerwana z innych względów – o tym co stanie się z SinCashem decydują nadzorcy.

Przerwanie zabawy zdarza się niezwykle rzadko i jeszcze nigdy w żadnej zabawie nie doszło do nadużyć, czy przekroczenia określonych granic,

Słowniczek:

Aukcja
Licytacja jednego niewolnika/niewolnicy prowadzona przez Nadzorców

Niewolnik/Niewolnica
Osoba licytowana na aukcji

Sprzedający (właściciel)
Osoba która wystawia uległą/uległego na aukcję – lub sam uległy jeśli oryginalnie nie ma właściciela.

Nabywca
Osoba, która wylicytuje największą kwotę za daną niewolnicę/nieowlnika i zdobywa prawo do dysponowania ta osobą przez określony w aukcji czas.

Nadzorca
Członek SinCrew zajmujący się pilnowaniem przebiegu aukcji i prawidłowego wykorzystania wylicytowanych niewolników.

SinCash
Umowna waluta obowiązująca w zabawie – niewymianialna na pieniądze.
Dowiedz się więcej o SinCash.